dissabte, 21 de gener de 2012

Activitats de lectura per a la segona avaluació


  1. Abans de llegir el Tirant lo Blanc
  2. Guia de lectura
  3. Fem resums
  4. Avaluació de la lectura

  1. Abans de començar la lectura del text us propose una visita a la següent pàgina web: "Tirant lo Blanc o la pau no passa pels exèrcits" d'Antònia Carré. Dins l'apartat "Aspectes de la novel·la" trobareu una explicació interessant sobre la vida del cavaller medieval, l'arnés, els ordes de cavalleria, els tornejos, etc., que us ajudaran a entrendre millor la novel·la.
  2. Guia de lectura: Contesteu les 34 preguntes de la guia de lectura (pàgines 201 a 206) i prepareu un escrit amb les respostes. Tingueu cura de la presentació (portada, identificació, marges laterals, etc...) Reviseu la redacció i per últim l'ortografia. La data de lliurament del treball finalitzarà el dia 17 de febrer.
  3. Fem resums: a partir d'ara podeu deixar comentaris en el blog Quadern Gris de 3r de cada capítol segons l'aneu llegint, o bé d'aquell capítol que us haja agradat més (intenteu no repetir els comentaris). Es tracta de treballar el resum i la síntesi. Heu d'ordenar el vostre comentari amb coherència i relacionar les frases amb connectors (cohesió). Els comentaris han d'estar signats amb el nom de l'autor/a i el curs, i no superar un màxim de 75 paraules. Aquest apartat és voluntari però puntuarà en la nota final de lectura.
  4. Avaluació de la lectura: dels 2 punts de la lectura, 1 serà per al control de classe, 0'5 per al treball escrit i 0'5 per al comentari en el blog.