dimarts, 16 de febrer de 2016

Booktràilers del Tirant lo Blanc

A Nantes (Bretanya) li la dediquen...
Demà dimecres projectarem a classe un vídeo que reuneix els 14 treballs presentats sota el format de tràiler de lectura i Stop Motion. Els veurem detingudament i els valorarem amb la rúbrica que us repartiré a classe i que  es troba reproduïda més avall. La resta de treballs multimèdia, una ressenya en vídeo i una carta a Joanot en àudio, no les analitzarem. Avance que també són dos treballs molt bons. La resta d'escrits i còmics que heu fet estan sent valorats i en una setmana us en donaré la qualificació. Mentrestant, prepareu l'examen d'avaluació i acabeu de completar la llibreta d'exercicis.

- - - - - -
Rúbrica del booktràiler per a 3r ESO


4
Excel·lent
3
Aconseguit
2
En procés / Poc aconseguit
1
No aconseguit
1.Conté tots els títols de crèdit necessaris al principi i al final: Booktràiler, Títol del llibre, Autor/a, Editorial, Procedència de les imatges, títol de la banda sonora i autor/a, autors del booktràiler. Si n'hi ha més informacions, millor: programa d'edició, data, institut, etc.2.Els fragments de text emprats (oralment o per escrit) presenten detalls significatius de l'obra; arriben a una conclusió que genera suspens i interés per l'obra o conviden a llegir-la.3.Les imatges emprades guarden relació amb el text narrat; no distorsionen la comprensió o fan riure innecessàriament; tenen qualitat.4.La música utilitzada guarda relació temàtica amb la història que relata el llibre; Si no, almenys és atractiva i no resulta estranya al tema.5.La correcció lingüística és alta. No es veuen faltes ortogràfiques, lèxiques o gramaticals. L'estil i la riquesa de vocabulari són bons.
- - - - - - -